Building Information Modeling

Technologie en digitalisering is vandaag alomtegenwoordig en wint ook in de bouwsector meer en meer aan belang. Wij zijn overtuigd van het potentieel om door middel van data en innovatie een klassiek bouwproces efficiënter te maken, een groeiende complexiteit te coördineren en de kwaliteit daarenboven te verbeteren. 

Productontwikkeling in de industriesector gaat gepaard met het maken van vele prototypes. In de bouwsector is een project vaak het 'prototype' van een ontwerp. Dit vertaalt zich vaak in werven die vertraging oplopen, bouwfouten, conflicten,...

Het BIM-principe steunt op een virtueel 3D model waarin alle relevante informatie gedurende het hele bouwproces in opgeslagen wordt. Het prototype wordt als het ware digitaal gemaakt en herleidt zo de faalkosten tot een minimum.

Wij als techniekenbureau ontwerpen in dit model technische installaties die gekoppeld worden aan calculatie- en rekensoftware. Met behulp van clash detections worden conflicten tussen verschillende disciplines op voorhand ontmijnd, wat resulteert in tijdswinst en kostenbesparing. 

De mogelijkheden met BIM zijn eindeloos, maar zorgen ook voor de nodige uitdagingen. VDB Engineering is leergierig en enthousiast om elke dag samen met onze partners stap voor stap hieraan te bouwen.