top of page

Energieaudit

Energieaudits van bestaande gebouwen kunnen van nut zijn in onderstaande scenario's:

Hoog energieverbruik

De componenten die bijdragen tot een hoge verbruikskost worden in kaart gebracht en geanalyseerd. Door het gebruiksprofiel van het gebouw te koppelen aan de bestaande technische installaties en de sturing ervan zijn wij in staat deze te beoordelen. Op basis van deze audit stellen wij mogelijke oplossingen voor om het energieverbruik te reduceren en het gebouw te verduurzamen. Deze oplossingen worden steeds uitgewerkt met bijhorende raming van de investeringskost, ROI, comfort en praktische uitvoerbaarheid.

Ontoereikend klimaatcomfort

Wanneer bepaalde ruimtes of het hele gebouw niet wenselijk te klimatiseren is, kan VDB Engineering dit onderzoeken. Onderstaande HVAC componenten worden door ons onder de loep genomen;

  • opwekkers (verwarming, koeling, ventilatie)

  • afgiftesystemen

  • sturingen

De bestaande situatie wordt dan geanalyseerd om deze aan te passen, uit te breiden of te vervangen in functie van het gewenste binnenklimaat. Op basis van onze expertise wordt een oplossing uitgewerkt met bijhorende raming van investeringskost, comfort en praktische uitvoerbaarheid.

Overheden

KMO's

Woningen

bottom of page