top of page

Locatie:

Gebouwtype: 

Partner:

Status:

Wolvertem

Eengezinwoning

Weishaupt

Afgerond

HAALBAARHEIDSONDERZOEK WARMTEPOMP

VDB Engineering voerde een haalbaarheids-studie uit om te onderzoek of de stookolieketel in de woning vervangen kon worden door een warmtepompinstallatie. 

Voorstudie:

  • Opmeten van de bestaande woning + analyse van de aanwezige isolatie.

  • Opmaak warmteverliesberekening

  • Bestaande radiatoren in kaart brengen

Ontwerp warmtepomp:​

  • Vergelijkende studie tussen een bodem-water en een lucht-water warmtepomp

  • Selectie van de correcte warmtepomp

  • Berekening van de nodige CV-temperatuur

  • Verzwaring van het elektrisch aansluitvermogen

  • Aanpassen aan het afgiftesysteem om optimaal te verwarmen op lage watertemperatuur en te kunnen verkoelen in de zomermaanden. 

bottom of page