Dynamische koellastberekening

VDI 2078 & ASHRAE

Koelvermogen bepalen
Dimensionering van actieve of passieve koeling
Kans op oververhitting inschatten door het simuleren van:
  • zonnewering
  • beschaduwing
  • inertie
  • koelmethodes 
  • machines, verlichting, personen
  • locatie & klimaatdata
  • ventilatie

Een dynamische koellast berekening is per definitie meer complex dan een warmteverliesberekening. Er zijn meer parameters aanwezig die het resultaat kunnen beïnvloeden. Met behulp van professionele softwarepakketten kunnen wij niet alleen de koellast onder bepaalde omstandigheden bepalen, maar deze ook optimaliseren. Welke ramen worden best van zonwering voorzien? Is de keuze voor een klimaatplafond overkill of juist een ideale oplossing? Welke bouwmaterialen beschermen ons het best tegen oververhitting? Deze vragen en meer kunnen wij in functie van het project uitwerken en beantwoorden.

LiNear Engineering software