Blowerdoortest

Tijdens een blowerdoortest (luchtdichtheidstest) wordt de luchtdichtheid van uw woning/gebouw gemeten door het gebouw in boven- of onderdruk te zetten. De hoeveelheid lucht die dan het gebouw ontsnapt of infiltreert, is een maat voor de luchtdichtheid. Hoe luchtdichter het gebouw, hoe minder sterk ongecontroleerde ventilatie leidt tot onnodig warmteverlies.

Een blowerdoortest is niet verplicht. Maar het laten uitvoeren kan tot 15 E-peil punten winst opleveren.