top of page

Batteliek - Geothermische bierkoeling

Client:

Year:

Year:

Year:

Year:

Kennes + Elegeert Architecten

Klant:

Brouwerij Het Anker

Architect:

Kennes + Elegeert Architecten

Brouwerij het Anker bouwde de kerk van Battel om tot een micro-brouwerij die publiek toegankelijk is om lokaal gebrouwen bier te proeven en enkele snacks te eten. Om bier te brouwen, moet je erin slagen om een heet brouwmengsel voldoende snel af te koelen. Dit proces verloopt klassiek via een grote koelinstallatie die enerzijds veel stroom verbruikt en anderzijds lawaaihinder kan veroorzaken naar de omgeving toe.

Hier stapt VDB Engineering mee in het verhaal door samen met Het Anker een innovatieve koelinstallatie op basis van koude-opslag te ontwikkelen. De warmte die uit het brouwproces wordt onttrokken, zal worden gerecupereerd in de vloerverwarming van de kerk door middel van een warmtepomp. Deze recuperatie verloopt indirect via de buffercapaciteit van een geothermisch boorveld.

Jaartal:

2023

Year:

bottom of page