Veiligheidscoördinatie

Wanneer minstens twee aannemers tegelijkertijd of achtereenvolgens tussenkomen, ben je verplicht om een veiligheidscoördinator aan te stellen. Onze deskundige voert de coördinatie uit tijdens het ontwerp én ook later tijdens de bouwwerken zelf.

Ontwerpfase

Tijdens de ontwerpfase helpen wij om de veiligheidsmaatregelen en preventieregels op te stellen. We detecteren op het plan alle risicovolle elementen en verwerken die in het  veiligheids-en gezondheidsplan.

Uitvoeringsfase

Er wordt regelmatig gecontroleerd of de vooropgestelde maatregelen gerespecteerd worden. Na elk werfbezoek wordt dit bijgehouden in een coödinatiehandboek.

Oplevering

Na de oplevering van het gebouw maken wij een finaal  postinterventiedossier op. Dit document bevat alle maatregelen die belangrijk zijn bij latere onderhouds-, renovatie- of uitbreidingswerken.