Warmteverliesberekening

EN12831

Vermogen verwarmingstoestel bepalen
Afgiftesysteem per ruimte dimensioneren
Geldig EPB-stavingsdocument

Maar al te vaak zien wij in de praktijk dat de warmteverliezen gauw met vuistregels worden bepaald. Deze methode is goed om een eerste indruk te krijgen, maar is per definitie verkeerd om hierop je verwarming te dimensioneren.

De enige juiste methode is een gedetailleerde warmteverliesberekening door middel van genormeerde methodes. Door gebruik te maken van de LiNear 3D-software zijn wij in staat om nauwkeurige warmteverliesberekeningen te maken van gebouwen volgens de norm EN12831. Wij kunnen op die manier je verwarmingsinstallatie perfect dimensioneren en bovendien de nodige EPB-stavingsdocumenten aanleveren.

EPB

LiNear Engineering software