top of page

BIM Techniekenstudie

Technologie en digitalisering is vandaag alom​tegenwoordig en wint ook in de bouwsector meer en meer aan belang. Wij zijn overtuigd van het potentieel om tussen architecten, studiebureaus, opdrachtgevers en aannemers meer en beter gegevens uit te wisselen. Deze innovatie maakt het klassieke bouwproces efficiënter en creëert de mogelijkheid om een groeiende complexiteit reeds in ontwerpfase netjes te coördineren.

Als BIM-partner doorgronden wij een project beter en sneller. Door het intelligent delen van informatie met alle bouwpartners zijn wij in staat om technische installaties beter te ontwerpen. Bovendien worden veel problemen of clashes reeds opgelost aan de tekentafel en niet op de werf. Dit resulteert in een vlottere en goedkopere uitvoeringsfase. Een compleet studiepakket bij VDB Engineering kan volgende diensten bevatten:

 • BIM Techniekenstudie

  • HVAC​

  • Geothermisch ontwerp

  • Sanitair

  • Elektriciteit & data

  • Brandveiligheid

 • EPB-verslaggeving

 • Ventilatie-ontwerp

 • Veiligheidscoördinatie

Projectontwikkelaars

KMO's

Overheden

WAT KAN JE VERWACHTEN VAN EEN BIM TECHNIEKENONTWERP?

CONCEPTSTUDIE

In voorontwerpfase werken wij een conceptstudie uit op maat van het project. Op basis van een warmteverlies- en koellastberekening vergelijken wij verschillende technieken die aan bod kunnen komen in het project. Elke oplossing wordt afgewogen op vlak van investeringskost, plaatsinname, E-peil- invloed en verbruikskost. Het resultaat van deze conceptstudie wordt overlegd met de opdrachtgever en de overige leden van het bouwteam. 

Het gekozen klimatisatiesysteem wordt vervolgens nauwkeurig gedimensioneerd volgens de geldende normen en richtlijnen.

3D MODEL

Productontwikkeling in de industriesector gaat gepaard met het maken van vele prototypes. In de bouwsector is een project vaak het 'prototype' van een ontwerp. Dit vertaalt zich vaak in werven die vertraging oplopen, bouwfouten, conflicten,...

Het BIM-principe steunt op een virtueel 3D model waarin alle relevante informatie gedurende het hele bouwproces in opgeslagen wordt. Het prototype wordt als het ware digitaal gemaakt en herleidt zo de faalkosten tot een minimum. Na het uitwerken van dit 3D-prototype wordt het ontwerp gestaafd met een meetstaat en een lastenboek. Het resultaat is een compleet aanbestedingsdossier op maat van het project en de wensen van de opdrachtgever.

RENDER - STAB vs TECH_1 voor website.png
 • ruimte optimalisatie 

 • clashdetectie met dragende structuren

 • schachtoptimalisatie

 • automatische kostenraming

Aanbesteding & offertebegeleiding

Na het definitief ontwerp wordt het aanbestedingsdossier uitgestuurd. Ontvangen offertes worden door ons nauwgezet gecontroleerd en beoordeeld. Wij begeleiden de opdrachtgever in het finetunen van offertes en het kiezen voor de geschikte partij. 

WERFBEGELEIDING

Tijdens de uitvoeringsfase blijft VDB Engineering de werken opvolgen door tijdens de kritieke fases werfbezoeken in te plannen. Zowel de uitvoeringskwaliteit als de naleving van het ontwerp worden nagekeken en besproken met de desbetreffende aannemers. Een correcte en vlotte overgang van ontwerp naar de praktijk is cruciaal en wordt nauwgezet opgevolgd. 

bottom of page