top of page

Energiestudie & -audit

Bent u iemand die energiebewust wil (ver)bouwen, een lagere energie-factuur wenst en liever investeert dan kosten maakt? Dan werken wij dé energiestudie uit voor uw project. 

Voor uw project kunnen wij onderstaande studies en verslagen aanbieden in één totaalpakket:

 • Energiestudie

 • EPB-verslaggeving

 • Ventilatie-ontwerp

 • Veiligheidscoördinatie

 • Blowerdoortest

 • EPC-attesten

Nieuwbouw woning

Renovatie woning

Uitbreiding

WAT KAN JE VERWACHTEN VAN EEN ENERGIESTUDIE?

Warmteverliesberekening

Maar al te vaak wordt het warmteverlies van een woning aan de hand van vuistregels bepaald. De meest nauwkeurige methode is een gedetailleerde warmteverliesberekening door middel van genormeerde methodes. Door gebruik te maken van specifieke software zijn wij in staat om het warmteverlies van gebouwen in detail uit te rekenen. Dit zorgt voor een goede basis om verwarmingsinstallaties te selecteren en perfect te dimensioneren. Bovendien geldt deze berekening als stavingstuk voor het EPB-verslag

Dynamische koellastberekening

Om te kunnen berekenen of een woning in de zomer oververhit zal geraken en hoe koeling best geschiedt, moeten verschillende parameters in rekening worden gebracht. Een dynamische koellastberekening houdt namelijk rekening met de inslag van de zon over een ganse dag, beschaduwing, inertie en interne lasten. Interne lasten zijn bijvoorbeeld toestellen die je woning extra opwarmen zoals verlichting, koelkasten, fornuizen, etc... Een koellastberekening geeft het benodigd koelvermogen prijs en stelt ons ook in staat deze te optimaliseren door keuzes te maken op vlak van:

 • zonwering

 • type beglazing

 • oriëntatie

 • beschaduwing

koellast2.png

Isolatiegraad optimalisatie

Hoe meer je isoleert hoe lager het warmteverlies. Maar de winst in warmteverlies wordt stelselmatig kleiner naarmate je dikker isoleert. Er zal dus een kosten-baten punt optreden in functie van het type isolatiemateriaal en de eigenschappen van het gebouw. 

Zowel advies omtrent de optimale isolatiedikte op basis van een berekenende waarde alsook advies omtrent het type isolatiemateriaal wordt verwerkt in een energiestudie.

Energieconcepten op maat

Op basis van bovenstaande berekeningen trachten wij de verschillende disciplines aan elkaar te knopen, namelijk verwarming, koeling, ventilatie, stroomproductie, sturingen, ... Wij werken steeds verschillende energieconcepten uit op maat en vergelijken deze op vlak van:

 • installatiekost

 • jaarlijks verbruik

 • CO2 uitstoot

 • E-peil invloed

 • voor- en nadelen

Offertebegeleiding

Het resultaat van de energiestudie wordt mondeling duidelijk en helder toegelicht. Als bouwheer krijg je alle parameters in handen om het perfecte systeem te kiezen voor jouw project. Wij verwerken de keuze voor het systeem in een installatiefiche waarmee gericht offertes kunnen opgevraagd worden. Ontvangen offertes worden door ons nagekeken en beoordeeld. Bovendien zullen deze offertes goedkoper zijn omdat alle parameters netjes zijn uitgerekend. Zo zorgen wij ervoor dat onze studiekost wordt terugverdiend en de overgang van de theorie naar de praktijk vlot verloopt. 

bottom of page