top of page

Energieaudit Huis van de Mechelaar

Client:

Year:

Year:

Year:

Year:

-

Klant:

Stad Mehelen

Architect:

-

Op basis van een eerdere positieve samenwerking met de Stad Mechelen zal VDB Engineering ook een analyse uitvoeren op het 'Huis van de Mechelaar'. Dit project start in de zomer van 2020 met als doel een optimalisatie van het binnenklimaat te bekomen voor een betere werkomgeving.

Jaartal:

Year:

bottom of page